Programmet TRYCKFALL 

 

Inledning  

Vem bör använda programmet tryckfall?

Fördelar att använda programmet Tryckfall

Användning av programmet

Teorier bakom programmet

Programförbättring

Kvalitetsförbättring

Ladda ner ett demo av TRYCKFALL

Priser på Tryckfall

Beställning


 

Inledning  

Programmet räknar ut tryckfallet per rörmeter Pa/m för cirkulära raka rör. Tryckfallet redovisas i ett nomogram med vätskeflödet l/s som indata. Beroende på val av rördimension och medelhastigheten för vätskan kan tryckfallet avläsas. Nomogram kan göras för:  


Bild på programmet  

Bild på programmet Tryckfall klicka för full storlek

  
Vem bör använda programmet tryckfall?  

Programmet är utvecklat för VVS-konsulter. Andra lämpliga användare är rörentreprenörer, kylentreprenörer och VVS-ingenjörer inom förvaltning och rörsystemsdesign. Det är även lämpligt att användas i undervisning om rörströmning för Högskolor och Universitet. 

     

Fördelar att använda programmet Tryckfall  

Med programmet kan man beräkna tryckfallen i olika rör för t. ex. etylen-, propylenglyckol och andra köldbärare. Ett 10 tal rörsorter finns inprogrammerade, gröna rör, handelstuber, kopparrör, PEH-rör och rostfria rör. 

     

Användning av programmet  

Efter start av programmet så ser man  

    

För att köra programmet måste man välja aktuell vätska eller ställa in önskad densitet kg/m3 och önskad kinematisk viskositet mm2/s samt välja rörsort.   

När densitet, kinematisk viskositet och rörsort är inställda så kan man starta beräkningarna med knappen starta beräkningarna. Då erhålls ett tryckfallsnomogram på skärmen. Där framgår även rördata och hastigheterna samt typ av strömning i rören. 

Vill man rita nya nomogram på de gamla så går det genom att t. ex. ändra kinematiska viskositeten och starta beräkning för det beräkningsfallet.  

Med musen kan man sedan "klicka" i nomogrammet och då visas siffervärden på tryckfall, flöde och dynamiskt tryck. När man klickar på nomogrammet läggs samma information i klippbordet. Man kan sudda ut nomogrammet på skärmen genom knappen "sudda".  

Man kan skriva ut senast framtagna nomogram på papper genom att välja Arkiv/Skriv ut.   

    

Teorier bakom programmet  

Tryckfallet är beräknat enligt CTH/Installationstekniks kompendium K201/1995. Samband mellan friktionskoefficienten och Reynoldstal är programmerad för samtliga 4 strömningsfallen:  

Helt enligt sambanden i Moodys diagram samt egen modell mellan laminärt och turbulent. 

Rördata kommer från befintliga standards. 

Vätskedata från VVS tekniska föreningens bok VVS Data och Tabeller samt tillverkaruppgifter. 

 

Programförbättring

Om Du önskar få Din specialvariant med egna rör eller egna vätskor i programmet så kan vi enkelt ordna det. Vi har ofta samarbetat med företag vid den typ av förbättring av produkten.

  

Kvalitetssäkring  

Utveckling har skett enligt ISONINE Consulting ABs kvalitetssystem som bygger på att man utvecklar programvaror enligt en kvalitetsplan steg för steg och kontinuerligt testar programkodsresultet med förelägg, teoretiska modeller eller ställda kvalitetskrav. 

Resultatet är jämfört med 2 publicerade tryckfallsnomogram vid 60 oC vatten. Dessa är gröna rör och handelstuber enligt VVS Data och Diagram där råheten är anpassad att överensstämma med nomogrammet i VVS Data och Diagram skall överensstämma med resultatet från programmet. Dessutom för ett publicerat Nomogram för Kopparrör serie 2, där källangivelse saknas.  
  

Ladda ner ett demo av TRYCKFALL  
 

Demoversionen är ett slimmat program och visar bara hur TRYCKFALL fungerar och kan användas. Programmet är packat med Winzip för att korta nerladdningstiden.

Systemkrav / Tryckfall IBM-kompatibel
PC 486 eller bättre
Windows 95 / NT 4.0
Minimum 8Mb RAM

   

Dubbelklicka på ikonen och spara sedan filen på hårddisken.  
   


Priser på Tryckfall

Antal / Licenser 1st 2st 3st Fler Licenser/ Tex. fritt inom koncern
Tryckfall (SEK) 2.950kr 4.950kr 6.950kr Efter avtal

Priserna gäller i SEK   exklusive moms, inklusive frakt på cd.

 

Beställning

Programmet kan beställas på e-mail: info@isonine.se Om Ni har frågor så tveka inte att kontakta oss på det sätt som Ni finner lämpligt.